More Website Templates @ TemplateMonster.com - September12 2011!
 • Scop

  Dezvoltarea de strategii sustenabile care să creeze şi să asigure echilibrul între aspectele sociale, culturale, economice și ecologice și elementele capitalului natural, şi promovarea gândirii strategice în rândul tinerilor ca garanţie a dezvoltării durabile viitoare.

  art.5 alin.1 din Statutul C.E.S.D.

  Obiective

  • Dezvoltarea simţului civic, promovarea dezvoltării comunitare şi încurajarea parteneriatelor între autoritatea publică şi organismele private.

  • Identificarea, susţinerea şi promovarea acelor forme şi manifestări culturale care servesc scopul asociaţiei şi care implică comunitatea în ansamblu în desfăşurarea actului cultural.

  • Identificarea, proiectarea şi promovarea de modele de producţie, distribuţie şi consum durabile.

  • Promovarea acelor modele de comportament care conduc la protejarea mediului şi la limitarea schimbarilor climatice si a costurilor si efectelor sale negative pentru societate si mediu.

  • Favorizarea conștientizării și încurajarea dezvoltării identității și a diversității culturale într-o Europă a diversităţii, toleranţei şi multiculturalismului.

  • Implicarea şi integrarea tinerilor în proiecte ce urmăresc scopul asociaţiei pentru încurajarea interesului acestora asupra aspectelor sociale, economice, fiscale, culturale şi de mediu ale comunităţii şi ale planetei în ansamblu.

 • Our Staff

  Helen Williams

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor inciddunt ut labore et dolore magna aliqua nostrud exercitation.

  Read More

  Jessy Hamper

  Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolorreprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

  Read More

  Chester Hamper

  Cupidatat non proident sunt culpa officia deserunt mollit anim idst laborum. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet.

  Read More

 • Schedule

  Mon Tue Wed Thur Fri Sat
  9:00 Helen Williams Chester Hamper Helen Williams Chester Hamper Helen Williams Chester Hamper
  10:00 Jessy Hamper Helen Williams Jessy Hamper Helen Williams Jessy Hamper Helen Williams
  12:00 Chester Hamper Jessy Hamper Chester Hamper Jessy Hamper Chester Hamper Jessy Hamper
  14:00 Helen Williams Chester Hamper Helen Williams Chester Hamper Helen Williams Chester Hamper
  16:00 Jessy Hamper Helen Williams Jessy Hamper Helen Williams Jessy Hamper Helen Williams
  17:00 Chester Hamper Jessy Hamper Chester Hamper Jessy Hamper Chester Hamper Jessy Hamper
  18:30 Helen Williams Chester Hamper Helen Williams Chester Hamper Helen Williams Chester Hamper
  20:00 Jessy Hamper Helen Williams Jessy Hamper Helen Williams Jessy Hamper Helen Williams

  Online Sign-Ins:
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Proiecte


  • "CLUBIS – Club de afaceri pentru elevi și tineri" 
   Proiect ce a vizat dezvoltarea capacității de muncă în echipă și dobândirea unor cunoștințe concrete legate de mediul de afaceri în scopul formării și consolidării competențelor antreprenoriale. (www.clubis.ro)

  • "CLUBIS JUNIOR – Cerc de afaceri "  
   Proiect educațional experimental, destinat elevilor de clasa a VI-a și a VII-a,  realizat cu scopul de a dezvolta a creativitatea și capacitatea de comunicare a beneficiarilor, concomitent cu promovarea conceptelor antreprenoriale.

  • "TINBLOG – Educația nonformală" 
   Proiect realizat în parteneriat cu DJST Bacău, cu scopul sprijinirii incluziunii și a formării de competențe de comunicare și promovare în mediul online. (www.tinblog.eu)

  • "GALA  TINERILOR   ANTREPRENORI BĂCĂUANI"  
   Proiect anual derulat cu scopul identificării între tinerii băcăuani a unor modele reale de antreprenori de succes, și de promovare a acestor modele către comunitate. (
   www.galatinerilorantreprenori.ro)

 • Directioneaza 2%

  Sprijină Centrul European pentru Strategii Durabile direcţionând 2% din impozitul pe venitul din 2016.

  Ce trebuie sa faci?
      Pana la 25 mai 2017, trebuie sa completezi si sa depui "Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual", cunoscuta si sub denumirea de formularul 230 si /sau "Declaratia speciala privind veniturile realizate", cunoscuta si sub denumirea de Declaratia 200.
      Formularele se completeaza in doua exemplare. Originalul se completeaza si se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata la administratia financiara. Copiile declaratiilor se completeaza si se pastreaza de catre contribuabil.

  <Descarca aici Formularul 230> , daca ai realizat un singur venit in 2016.

  <Descarca aici Formularul 200> , daca ai realizat mai multe venituri in 2016.

  Daca aveti venituri din salarii, completati formularul 230.
   La punctul I, se completeaza datele dvs. de identificare ca si contribuabil (nume, prenume, adresa, telefon, cod numeric personal etc.) La punctul III.2. - destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pentru sponsorizarea unei entitatii nonprofit, potrivit dispozitiilor art.57 alin. (4) din legea nr. 571/2003, scrie datele Centrului European pentru Strategii Durabile.

  Daca aveti venituri din alte surse (cedarea folosintei bunurilor, drepturi de autor, venituri comerciale, venituri din profesii libere etc), completati declaratia 200 .
  la punctul III.2. al declaratiei 200 scrie datele Centrului European pentru Strategii Durabile.

  Daca aveti atat venituri din salarii cat si venituri din alte surse, completati formularul 230 si declaratia 200.

 • Programul D.I.T.E.

       Programul de Diseminare de Informaţii şi Transfer de Expertiză (D.I.T.E.) este administrat de către Direcţia de Informare Socială şi stabileşte modalităţile de intervenţie ale Centrului European pentru Stratregii Durabile în domeniile documentării, diseminării de informaţii, formării profesionale şi transferului de expertiză.
       În temeiul art.5, alin.3 din Statutul C.E.S.D., activitatea Direcţiei de Informare Socială constă în derularea de proiecte (în cadrul D.I.T.E.)  pentru atingerea scopului şi obiectivelor  statutare ale C.E.S.D.  şi cuprinde, fără a se limita la acestea:
  •    organizarea de cursuri de formare (în condiţiile legii), de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, tabere, şcoli de vară
  •    realizarea, editarea, promovarea şi difuzarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice, site-uri web, spectacole, emisiuni şi înregistrări radio şi TV precum  şi alte materiale informative
  •    realizarea de baze de date cu evenimente şi entităţi implicate în activităţi sociale, economice, culturale şi de mediu şi exploatarea şi popularizarea acestor date, în condiţiile legii şi spre atingerea scopului şi obiectivelor C.E.S.D.
 • Programul C.I.P.

       Programul de Consultanţă, Îndrumare şi Promovare (C.I.P.) este administrat de către Direcţia de Consultanţă pentru Administraţie şi Management şi stabileşte modalităţile de intervenţie ale Centrului European pentru Stratregii Durabile în domeniile consultanţei pentru administraţia publică şi managementul entităţilor private, al consilierii privind implementarea proiectelor de dezvoltare strategică şi dezvoltare durabilă şi al promovării rezultatelor şi a exemplelor de bune practici.
       În temeiul art.5, alin.3 din Statutul C.E.S.D., activitatea Direcţiei de Consultanţă pentru Administraţie şi Management constă în derularea de proiecte (în cadrul C.I.P.) pentru atingerea scopului şi obiectivelor  statutare ale C.E.S.D.  şi cuprinde, fără a se limita la acestea:
  •    acordarea de consultanţă, consiliere şi asistenţă în domeniile ce constituie scopul şi obiectivele asociaţiei
  •    prezentarea către instituţiile abilitate de propuneri privind promovarea de proiecte de acte normative care să vizeze atingerea scopului şi obiectivele C.E.S.D.
  •    elaborarea de cercetări şi studii şi punerea rezultatului acestor cercetări şi studii  la dispoziţia autorităţilor publice ale Statului Român ori ale Uniunii Europene
  •    organizarea de evenimente publice de promovare a entităţilor care s-au remarcat prin activităţi ce vizează atingerea scopului şi obiectivelor Asociaţei
  •    acordarea, în condiţiile legii, de premii şi distincţii entităţilor care s-au remarcat prin activităţi ce vizează atingerea scopului şi obiectivelor Asociaţei
 • Organigrama C.E.S.D.


 • Adresa

  Aleea Vișinului 9A/1
  Bacau BC Romania

  Tel. Mobil:
  Tel. Fix:
  Fax:
  E-mail:

  +40.741.354046
  +40.334.809275
  +40.334.780171
  office@strategiidurabile.eu

  Date importante

  Cod de Identificare Fiscala:
  32886992

  Nr.inreg. Reg.Asoc.Fund.
  21/A/2014 Sect.1 Bacau

 • Echipa


  Sînică VRÂNCEANU
  PREŞEDINTE
  Antoniu Bogdan CAPĂTĂ
  SECRETAR GENERAL
  Mirela VRÂNCEANU
  CONSILIER MARKETING & PROGRAME DE FORMARE
  Sorina ZAHARIA
  CONSILIER ADMINISTRAȚIE & MANAGEMENTUL CALITĂȚII
  Mihaela VRÂNCEANU
  CONSILIER LOGISTICĂ & EVENIMENTE
  Ioana Alexandra BĂESCU
  CONSILIER RELAŢII PUBLICE
 • Read more

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor inciddunt ut labore et dolore magna aliqua nostrud exercitation. Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolorreprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore. Duis aute irure dolorreprehenderit in voluptate.

  Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolorreprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor inciddunt ut.

  At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor inciddunt ut labore et dolore magna aliqua nostrud exercitation. Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolorreprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore. Duis aute irure dolorreprehenderit in voluptate.