Proiectele noastre

În esență, Centrul European pentru Strategii Durabile este un think tank. Dar, periodic, intervenim în acele zone de interes a căror creștere considerăm că este esențială pentru dezvoltarea strategică a comunității. De asemenea, intervenim și în acele zone unde, neavând expertiză directă, dorim să le cunoaștem mai bine specificul și evoluția.

Acțiunile noastre din ultimii ani s-au concentrat preponderent pe promovarea antreprenoriatului și pe susținerea segmentului de tineret.